İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Hedefimiz, dünya çapında, üreticilere ve gıda zincirine yenilikçi çözüm ve ürünler sunan önder bir şirket olmaktır. Petektar Tohum, Çalışanlarına verdiği değeri uyguladığı İnsan kaynakları Politikalarıyla göstermektedir.

  • Müşteri Odaklıyız

Ürünlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun olarak üretiyoruz; güçlü müşteri ilişkileri geliştiriyor ve bunları sağlamlaştırıyoruz.

  • Yenilikçiyiz

Yenilikçi çözümler üreterek sektöre yeni bir yön veriyoruz.

  • İletişimciyiz

Açık ve sürekli iletişimi destekliyoruz; çalışanlarımızın iletişimle ilgili kişisel gelişimlerini destekliyoruz.

  • Güveniliriz

Açıklık, güven ve dürüstlükten oluşan bir ortam geliştiriyor ve sürdürüyoruz; paydaşlarımızın güvenini kazanıyoruz. 

  • Ekip Çalışmasına Odaklıyız

Bir olmanın önemini bilerek ailemize yeni üyeler katmanın öneminin farkındayız. Takım Çalışmasını destekleyecek tüm İnsan Kaynakları süreçlerini destekliyoruz.

  • Sonuçlara Odaklıyız

Petektar Tohum olarak önemli hedefler koyuyor, onlara ulaşmak ve aşmak için yılmadan çalışıyoruz. 

Büyüme, tarlada ufacık bir tohumun filizlenmesi ile Petektar’da ise aile olabilmek ile başlar. Bitki koruma ve tohum alanlarının hepsinde faaliyet gösteren ve dünya çapında bir lider olmak için bu yolda emin adımlarla ilerleyen Petektar’da biz buna inanıyoruz.

Bu Vizyonumuz, şirketimizin varoluş nedenidir.